Sök på hela webbplatsen

Transglutaminas-antikroppar, IgA (celiaki, glutenintolerans), serologi

Indikation

Vid serologisk diagnostik och uppföljning av celiaki är antikroppar av IgA - typ mot transglutaminas rekommenderad förstahandsanalys.

Ett negativt testresultat har mycket högt negativt prediktivt värde (NPV), d v s utesluter med stor sannolikhet celiaki, och ett klart förhöjt värde (> 10 ggr gränsvärdet) talar starkt för diagnosen. Dock behövs ett uppföljande prov för verifiering, enligt nationella riktlinjer, innan glutenfri kost påbörjas.

För tillförlitlig tolkning vid analys av antikroppar av IgA-typ krävs att patienten har mätbar koncentration av IgA i serum, varför laboratoriet alltid kontrollerar detta. Om definitionsmässig total IgA-brist konstateras analyserar laboratoriet även antikroppar av IgG-typ mot transglutaminas. 

Analysmetod

Phadia ELIA 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Mnimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid: 2 - 7 dagar

Tolkning av svar

Referensintervall

  < 7 U/mL 

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-03-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng