Sök på hela webbplatsen

S-Tryptas

Indikation

Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos,mastcellsaktiveringssyndrom). Tryptas indikerar mastcellsaktivering, men skiljer inte på mekanism och orsak.

Vid utredning av bi/getingallergi är det av värde att mäta Tryptas då förhöjda nivåer har visat sig vara associerade med svåra anafylaktiska reaktioner vid stick. Förhöjda nivåer utgör även en ökad risk för svåra reaktioner vid specifik immunterapi medbi/getingallergen.

Vid födoämnesutlöst anafylaxi är Tryptas sällan förhöjt.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergi remiss

Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras i kyl upp till 5 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr/vecka

Referensintervall

< 11 µg/L

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng