Sök på hela webbplatsen

fP- Triglycerider (TG)

Indikation

Bedömning av kardiovaskulär risk och misstanke om rubbad lipoproteinomsättning.

Analysmetod

Enzymatisk, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,
Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Enligt rekommendation från Equalis kan provet för Triglycerider för de flesta patienter tas icke fastande.

För mer information, klicka här.

 

 

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov hållbart 7 dagar i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
fP- Triglycerider ≥ 18 år  KM 0,45 2,6 mmol/L 
  Barn:        
  0 - 14 dagar KM 0,93 2,9  
  15 dagar - 1år KM 0,60 2,9  
  1 - 17 år KM 0,50 2,2  

 K=kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Triglycerider i plasma förekommer hos fastande friska personer framför allt i Very Low Density Lipoprotein-fraktionen (VLDL). Efter en fettrik måltid får man en övergående (< 6 timmar) alimentär kylomikronemi, vilken kan fördubbla triglyceridhalterna.

Förhöjda triglyceridnivåer i fasta ses vid primär hyperlipidemi (vid familjär kylomikronemi, familjär hypertrigyceridemi) och vid sekundär hyperlipidemi (t ex vid diabetes mellitus, övervikt, hypotyreos, leversjukdom, nefrotiskt syndrom och njursvikt). Sänkt nivå ses vid malnutrition och vid malabsorbtion. Önskvärd triglyceridnivå är <1,7 mmol/L. För bedömning av kardiovaskulär risk och behandling, se rekommendationer från Läkemedelsverket 2014:5.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng