Sök på hela webbplatsen

P- Urat

Indikation

-  Inflammatorisk ledsjukdom.

-  Misstanke om gikt.

-  Preeklampsi. 

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Plasma är hållbart 3 dagar i rumstemperatur eller 7 dagar i kyla.

Vid behandling med Fasturtec (Rasburikas) för att undvika falskt lågt P-Urat (FASS): Prov tas i iskylt rör och transporteras på is/vattenbad till Klinisk kemi inom 30 min för omedelbar kylcentrifugering. Därefter skall plasma förvaras i is-/vattenbad och analyseras inom 4 timmar. Urat på is skall tas t.o.m. 4 dygn efter senaste dos av Fasturtec. 

Behandling med Acetylcystein kan orsaka falskt lågt P-Urat resultat. Provtagning bör ske före administrering av Acetylcystein. 

Kontakta laboratoriet inför planerad provtagning. 

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P-Urat 18 - 50 år K 155 350 µmol/L
  > 50 år K 155 400  
  ≥ 18 år  M 230 480  
  Barn:        
  0 - 14 dagar K 165 749  
  0 - 14 dagar M 135 749  
  15 dagar - 6 mån KM 94 372  
  6 mån - 8 år KM 160 350  
  9 - 12 år KM 130 350  
  13 - 17 år K 110 340  
  13 - 17 år M 170 470  


K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Förhöjd nivå ses vid gikt, njurinsufficiens, leukemi, hemolytisk anemi och preeklampsi.

Sänkt nivå förekommer bl.a. vid svåra leverskador, ulcerös colit, Fanconi syndrom, Wilsons sjukdom, xantinuri (xantinoxidasbrist), efter behandling med allopurinol och vid SIADH (Inadekvat ADH-sekretion).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-08-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng