Sök på hela webbplatsen

Actinomyces, odling / direktpåvisning

Indikation

Genital infektion hos spiralbärare eller speciell actinomyces-frågeställning.

Actinomyces kan orsaka infektioner i käkområdet och i buken samt intrauterint i samband med spiralanvändning.

Analysmetod

Odling.

Direktmikroskopi.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2


Ange på remissen att Actinomycesodling önskas.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Spiral, andra främmande kroppsmaterial samt vävnadsprov skickas i Sterilt plaströr med skruvlock enligt lokala ordinarie rutiner.

 

Direktmikroskopi går ej att utföra på pinnprov. Medsänd därför lite material separat i ett Sterilt plaströr med skruvlock om direktmikroskopi önskas.   

Förvaring/transport

Förvara provet kylt.

Svarsrutiner

Svarstid: Svar lämnas inom 1-2 veckor.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Ackrediteringen gäller odling.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng