Sök på hela webbplatsen

Antibiotika - resistensbesked urinodling

Resistensbestämning av urinvägspatogener kan utföras mot de preparat som har
EUCAST/NordicAST-brytpunkter. Brytpunkterna är framtagna utifrån, farmakokinetik,
farmakodynamik, toxikologi, egenskaper hos agens samt klinisk evidens om behandlingseffekt.

 

Resistensbestämning urinodling:

X = brytpunkt finns

*Endast okomplicerad UVI. Med okomplicerad urinvägsinfektion menas akut, sporadisk eller recividerande cystit hos patienter utan anatomiska eller funktionella avvikelser i urinvägarna eller annan relevant komorbiditet.

 

Antibiotika E.coli Klebsiella

Proteus mirabilis
Citrobacter

Enterobacter

Klebsiella aerogenes
Övriga gramnegativa stavar tillhörande Enterobacterales Pseudomonas
amoxicillin -
klavulansyra*
 X  X      
cefadroxil*  X  X      
ciprofloxacin  X  X  X
mecillinam*  X  X  X    
nitrofurantoin*  X        
trimetoprim*  X  X  X  X  
trimetoprim-sulfametoxazol  X  X  X  

 

 

Antibiotika Staphylococcus saprophyticus Övriga stafylokocker  Enterococcus faecalis

Aerococcus urinae

Aerococcus sanguinicola 
Grupp B streptokocker 
amoxicillin  X*    X
amoxicillin- klauvansyra  X*   X  X
cefadroxil  X*      
ciprofloxacin  X X*   
mecillinam        
nitrofuantoin*  X   X
trimetoprim*  X X    
trimetoprim- sulfametoxazol X X   X

 

I vissa nordiska länder används mecillinam även i enstaka fall vid komplicerad UVI (övre urinvägsinfektioner). Klinisk evidens är otillräcklig, varför EUCAST-brytpunkter för denna indikation saknas.

 

Resistensbestämning för ciprofloxacin, trimetoprim-sulfametoxazol och amoxicillin-klavulansyra svaras INTE alltid ut även om det finns brytpunkter.

 

Laboratoriet rapporterar ett urval av möjliga antibiotikapreparat. Vilka antibiotika som rapporteras beror bland annat på anamnes och angiven behandling. Om intravenöst behandlingspreparat angivits på remissen utförs utvidgad resistensbestämning. Utvidgad resistensbestämning utförs alltid vid ESBL.

 

För att underlätta för provmottagaren kan även naturligt förekommande resistens rapporteras. 

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-05-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng