Sök på hela webbplatsen

Ascites, odling

Indikation

Misstänkt bakteriell peritonit. 

Ascites är en ansamling av vätska i buken. Andra orsaker till ascites förutom infektion är levercirros (80%), malignitet i lever och/eller peritoneum, hjärtsvikt eller njursvikt.

Prognosen är betydande sämre vid svåra symtom. Därför är det viktigt att tidigt ställa diagnostiken.

Ascitesvätska ska alltid skickas för aerob och anaerob odling.

Vid växt av polymikrobiell flora bör tarmperforation starkt misstänkas.

Analysmetod

Aerob och anaerob odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Noggrann desinfektion – lufttorka. Aspiration med spruta.


Vid snabb transport till laboratorium (<1 dygn): Spruta ned några mL i ett sterilt plaströr med skruvlock.

Kylförvaring.

 

Vid lång transporttid (>1 dygn): Spruta ned i aerob och anaerob blododlingsflaska, ca 5-8mL per flaska.

Förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Förvaring/transport

Prov i sterilt plaströr transporteras snabbt (<1 dygn) till laboratoriet. I väntan på transport förvaras provröret i kylskåp.


Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 8 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

För svampodling använd sterilt provrör 3-5 mL, ange svampodling på remiss.

För mykobakterier (TB) rekommenderas i första hand biopsimaterial / vävnad. För odling av ascitesvätska kräves 10-15 mL provmaterial. Provet skickas till ett referenslaboratorie.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng