Sök på hela webbplatsen

Bakteriologisk kontroll av bröstmjölk (donatormjölk)

Bakteriologisk kontroll av bröstmjölk i samband med mjölkdonation.

Indikation

Hygienisk kontroll av mjölkdonatorer för att utesluta fynd av patogena bakterier ffa Staphylococcus aureus och Enterobacterales. Mjölken kan även kontrolleras först i samband med pastöriseringen.

Analysmetod

Kvantitativ odling och beräkning av framodlade bakterier och svamp. Antalet cfu/mL för respektive bakterie-art svaras ut

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Undersökningen utförs enklast med ett s.k. skrapprov, dvs. med en ren och desinfekterad sårslev eller liknande skrapas ett prov från den frysta mjölken – eller tas ett prov från färsk mjölk, som överförs till ett bakteriologiskt provtagningskärl. Mjölken behöver inte tinas för att ge ett representativt mjölkprov för bakteriologisk analys.

 

Prov (2-3 ml mjölk) tas i tomt sterilt plaströr med skruvkork. Förvaras kylt i väntan på transport.

Förvaring/transport

Transporttiden ska hållas så kort som möjligt.

Svarsrutiner

Ingen växt.

eller

Vid växt: Anges bakteriemängd i cfu/mL samt bakterieart

Kommentar Tjänligt eller otjänligt läggs beroende på bakteriemängd och art.

Tolkning av svar

Bröstmjölken svaras tjänlig om

1. Inga patogena bakterier (t.ex. Salmonella, Listeria och beta-streptokocker A,B,C och G) påvisas

2. < 10,000 cfu/mL S. aureus.

3. < 10,000 cfu/mL bakterier tillhörande Enterobacterales.

4. < 10,000 cfu/mL av Pseudomonas, Stenotrophomoas eller Acinetobacter.

5. Ingen växt av MRSA eller ESBL.

 

Bröstmjölken svaras också tjänlig vid växt av hudflora t.ex. KNS, alfa-streptokocker, Corynebakterier och Propionibacterier i obegränsad mängd

Fynd av koliforma bakterier kan tyda på bristande hygien.

Fynd av gramnegativa stavar ej tillhörande Enterobacterales i små mängder (Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas) kan förekomma i bröstpumpflora.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng