Sök på hela webbplatsen

Bakteriologisk kontroll av bröstmjölk (donatormjölk)

Bakteriologisk kontroll av bröstmjölk i samband med mjölkdonation.

Indikation

Hygienisk kontroll av mjölkdonatorer för att utesluta fynd av patogena bakterier.

Analysmetod

Kvantitativ odling och beräkning av framodlade bakterier.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Prov (2-3 ml mjölk) tas i tomt sterilt plaströr med skruvkork. Förvaras kylt i väntan på transport.

Förvaring/transport

Transporttiden ska hållas så kort som möjligt.

Svarsrutiner

Ingen växt.

eller

Vid växt: Mängd ...cfu/mL av ...art

Kommentar Tjänligt eller otjänligt läggs beroende på bakteriemängd och art.

Tolkning av svar

Bröstmjölken svaras otjänlig om det finns

1. Patogena bakterier (t.ex. Salmonella och beta-streptokocker A,B,C och G)

2. S. aureus ≥ 10,000 cfu/mL

3. Bakterier tillhörande Enterobacterales ≥ 100 cfu/mL

4. MRSA eller ESBL

 

Bröstmjölken svaras tjänlig vid växt av hudflora t.ex. KNS, alfa-streptokocker i obegränsad mängd

Fynd av koliforma bakterier kan tyda på bristande hygien.

Fynd av gramnegativa stavar ej tillhörande Enterobacterales (Acinetobacter, Pseudomonas, Alcaligenes) kan förekomma i bröstpumpflora.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-11-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng