Sök på hela webbplatsen

CMV, serologi

Indikation

-  Misstanke om tidigare eller aktuell CMV (cytomegalovirus) – infektion hos immunkompetenta.

-  Kan även användas vid fråga om immunitet.

Cytomegalovirus (CMV) är ett DNA-virus som tillhör herpesvirusgruppen. Primärinfektionen hos immunkompetenta är oftast asymtomatisk även om en mononukleosliknande sjukdomsbild förekommer. I Sverige har ca 30 % av barn vid ett års ålder och 80 % av vuxna som är >60 år antikroppar mot CMV. Efter primärinfektionen etablerar CMV latens, men ger vanligtvis inte upphov till ytterligare symtom.


Symtomgivande CMV-infektion är dock i första hand förknippad med immunsupprimerade patienter, exempelvis hos transplantationspatienter och hos barn som smittas av modern under graviditeten.

CMV-infektion hos immunsupprimerade bedöms bäst med analys av CMV-DNA. Sådana prover bör istället sändas till virologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Analysmetod

Chemiluminiscensmetod för påvisande av IgG respektive IgM antikroppar i blod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Serumrör med gel 

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs minst 2 ggr/vecka.


Svarstid: 2 - 4 dagar.

Tolkning av svar

Kliniska data är viktigt för tolkning av svaret.

Påvisande av IgG antikroppar i blod talar för genomgången CMV infektion/immunitet.

Påvisande av IgM antikroppar kan tala för aktuell CMV infektion.


CMV-serologi kan vara falskt negativ tidigt efter en primärinfektion hos immunsupprimerade och falskt positiv hos patienter som fått blodtransfusioner eller immunglobulinbehandling.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng