Sök på hela webbplatsen

Clostridioides (Clostridium) difficile toxingen DNA

Indikation

- antibiotikaassocierad kolit/diarré
- misstanke om pseudomembranös kolit

Provet ska endast tas på patienter med symtom och anamnes för C.difficile-infektion då det finns symtomfria bärare.

Vid svår sjukdomsbild eller om det finns misstanke om ett nosokomialt utbrott kan epidemiologisk typning vara av värde.

Om ribotypning önskas bör laboratoriet informeras per telefon, alternativt ska det framgå tydligt på remissen.

Metoden är avsedd endast för fecesprov. Andra material än feces (som t.ex. biopsier) kommer inte att analyseras.  

Läs mer


C. difficile producerar minst två toxiner, enterotoxin (toxin A) och ett cytotoxin (toxin B). Båda toxinerna tros ha patogenetisk betydelse och orsakar skador på slemhinnan och inflammation. Toxinerna kodas av generna tcdA och tcdB som återfinns i ett ”pathogenicity locus” kallat PaLoc som har totalt 5 kända gener (tcdA, tcdB, tcdC, tcdE, tcdR). De tre generna som inte kodar för toxin tros koda för regulatorer av generna och dess uttryck. tcdC genen kan ha en mutation som leder till hyperexpression av toxin. Ytterligare ett toxin, binärt toxin (CDT), finns och har påvisats hos C. difficile-stammar isolerade från symtomatiska patienter. Betydelsen av CDT för patogenesen vid C. difficile-diarré är ännu oklar.

De flesta C. difficile producerar både toxin A och toxin B. Enbart toxin B positiva stammar finns, men är mindre vanliga. Enbart toxin A positiva stammar har man hittills aldrig isolerat.

C. difficile-associerad diarré (CDAD) drabbar framför allt äldre och kroniskt sjuka patienter. Under 2000-talet  rapporterades från Kanada, USA och Europa en ökande incidens av CDAD med hög smittsamhet, svår sjukdomsbild och hög mortalitet samt hög återfalls frekvens. Ökningen var kopplad till en stam av C difficile (ribotyp 027) med ökad virulens och hög toxinproduktion. Resistensutveckling anses ha spelat stor roll för selektion av den aktuella stammen.

Analysmetod

Påvisning av C. difficile toxingen med realtids-PCR. För mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange anamnes och eventuell antibiotikabehandling på remissen.

Provtagning

Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats), se bild och hantering.
2-3 skedar feces (lös avföring) överföras till ett provtagningsrör med sked för feces (utan tillsats).

Skruva på locket ordentligt.

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen. Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt! 

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs alla vardagar.

Laboratoriet i Sörmland-Eskilstuna erbjuder även testning på helgdagar.

 

Svarstext

Clostridioides difficile toxingen PÅVISAD/ ej påvisad

Tolkning av svar

Barn under 2 år är ofta bärare av bakterien, vilket gör ett positivt resultat svårvärderat. Svaret bör tolkas med försiktighet och andra orsaker till diarré bör övervägas.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-12-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng