Sök på hela webbplatsen

Dialysvatten, odling

Indikation

För bestämning av totalantal viabla bakterier och svampar i dialysvatten.

Analysmetod

Odling

Remiss

Laboratoriet måste alltid meddelas innan provtagning, så att lämplig provtagningsdag kan bestämmas.

Analysen utförs i Sörmland och Västra Götaland.

Provtagning

Flaska för vattenprov rekvireras direkt från laboratoriet.

Desinfektera noga och spola innan provtagning.

Förvaring/transport

Prov skall förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet.

Prov transporteras så snart som möjligt till laboratoriet och bör anlända laboratoriet kylt. 

 Svarsrutiner

Svarstid: 7 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Telefonbesvaras vid icke godkänt prov. 

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng