Sök på hela webbplatsen

EB-virus (EBV, mononukleos, körtelfeber), serologi

Indikation

-  Misstanke om tidigare eller aktuell EBV (Epstein-Barr virus) - infektion, mononukleos, körtelfeber.


Epstein-Barr virus (EBV) är ett DNA-virus tillhörande herpesvirusgruppen som etablerar latens efter primär infektion. Av vuxna har 90-95 % av befolkningen specifika antikroppar mot EBV som tecken på genomgången primärinfektion.

EBV-infektionen är nästan alltid asymtomatisk hos mindre barn. Serokonversion innan 5 års ålder ses hos 5-10%. Ytterligare serokonversion sker ofta i åldern 15-25 år, vilket är åldersintervallet där man finner merparten av typiskt kliniska fall. Den vanligaste kliniska bilden är då mononukleos (körtelfeber).

 

EBV-infektion hos immunsupprimerade bedöms bäst med analys av EBV-DNA. Sådana prover bör istället sändas till virologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Analysmetod

Chemiluminiscensmetod för påvisande av antikroppar i blod mot EBV, VCA (Viral capsid antigen) IgG respektive IgM och/eller EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) IgG antikroppar.

Vanligen gör man först EBNA IgG antikroppsbestämning. Om den blir negativ går man vidare med VCA IgG och IgM antikroppsbestämning, ev. även mononukleostest.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs minst 2 ggr/vecka.


Svarstid: 2 - 4 dagar.

Tolkning av svar

Kliniska data är viktigt för tolkning av svaret.

Vid symtom debut är VCA-IgM som oftast positivt, VCA-IgG är ofta positivt medan EBNA- IgG vanligtvis blir positivt efter ca 8-16 veckor.

Positivt VCA-IgM och VCA-IgG i avsaknad av EBNA IgG är förenligt med en aktuell EBV-primärinfektion.

Endast positivt EBNA-IgG eller positivt VCA-IgG och EBNA-IgG talar för tidigare genomgången infektion.
Positivt VCA-IgG och EBNA IgG förblir som oftast positivt livet ut.

Vid endast positivt VCA-IgM rekommenderas ett kontrollprov för att detektera serokonvertering till VCA-IgG.

Ospecifika IgM-reaktioner och korsreaktioner med andra virus i herpesvirusgruppen (CMV, HSV, VZV) förekommer.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng