Sök på hela webbplatsen

Endotoxinbestämning

Indikation

Kontroll av vattenkvalitet genom analys av endotoxin i anläggningar för hemodialysbehandling och dialysvätskor enligt anvisningar i Svensk Läkemedelsstandard. Prov tas ifrån apparater samt tillredningsvatten (RO-vatten). Analys av ingångsvatten för endotoxin rekommenderas ej.

Analysmetod

LAL-Endotoxin påvisning med kinetisk kromatogen metod i Endosafe MCS instrument. Limulus amebocyte Lysat (LAL).

Remiss

Pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Prover tas för analys av endotoxin på dialysvatten m.m.  

Desinfektera noga och spola innan provtagning.

Ta ca 10 mL i specialrör (endotoxin-fria rör). Rör beställs via kundtjänst.

Förvaring/transport

Provrör skall förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet.

Proverna bör anlända laboratoriet samma dag som de är tagna.

Svarsrutiner

Endotoxinanalys utförs varje vardag.

Tolkning av svar

Vid upprepat förhöjda värden bör samråd ske med vårdhygienisk ansvarig så att lämpliga åtgärder kan vidtags för att förbättra vattenkvaliteten.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-04-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng