Sök på hela webbplatsen

Endotoxinbestämning

Bestämning av endotoxin i :

- Vatten för tillredning (efter avhärdning, efter kolfilter, efter partikelfilter, efter RO och vid tappställen).

- Hemodialysvätska.

- Hemofiltrationsvätska.

Indikation

Kontroll av vattenkvalitet genom odling och analys av endotoxin i anläggningar för hemodialysbehandling och dialysvätskor enligt anvisningar i Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2021.2). Prov tas ifrån apparater samt tillredningsvatten (RO-vatten). Analys av ingångsvatten för endotoxin rekommenderas ej. Vid klinisk misstanke på bakteriemi eller förekomst av endotoxin i blodet med relation till dialysbehandling ska prov tas från aktuell dialysmaskin.

 

Analysmetod

LAL-Endotoxin påvisning med kinetisk kromatogen metod i Endosafe MCS instrument. Limulus amebocyte Lysat (LAL).

Remiss

Pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Viktigt att ange på remiss om provet är vatten för tillredning, hemodialysvätska eller hemofiltrationsvätska.

Provtagning

Prover tas för analys av endotoxin på dialysvatten m.m.  

Desinfektera och spola sedan ordentligt innan provtagningen. Observera att desinfektionsmedlet inte får följa med i provmaterialet då det kan orsaka inhibition av analysen.

Ta ca 5 mL i specialrör (endotoxin-fria rör). Rör beställs via kundtjänst.

Förvaring/transport

Provrör skall förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet.

Prov transporteras så snart som möjligt till laboratoriet och bör anlända laboratoriet kylt. 

Svarsrutiner

Endotoxinanalys utförs varje vardag.

Tolkning av svar

Vid positivt värde för endotoxin (dvs > 0.25 IU/mL gällande vatten för tillredning och hemodialysvätska , och > 0.05 IU/mL gällande hemofiltrationsvätska) tas direkt kontakt med beställaren.

Vid upprepat förhöjda värden från samma beställare bör samråd ske med vårdhygienisk ansvarig så att lämpliga åtgärder kan vidtags för att förbättra vattenkvaliteten.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-05-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng