Sök på hela webbplatsen

Fusobacterium necrophorum, DNA

Indikation

Vid återkommande halsont, halsfluss, faryngit, tonsillit och peritonsillär abscess med frågeställningen Fusobacterium necrophorum rekommenderas i första hand prov för påvisande av bakteriellt DNA med molekylär teknik (PCR).  I normalfallet detekteras inte F. necrophorum i svalgodlingar då dessa bakterier kräver speciella odlingsbetingelser.

Under senaste tiden har det publicerats flera studier som visar på att F. necrophorum kan vara orsak till faryngotonsillit hos barn och ungdomar. Även peritonsillit hos unga vuxna har associerats med bakterien.

F. necrophorum kan orsaka det livshotande tillståndet Lemierres syndrom.

Bakterien kan förekomma i normal svalgflora.

Eventuellt finns det ett samband mellan EBV (Epstein-Barr virus) och invasiv F. necrophorum infektion.

Se även medicinsk artikel "Fusobacterium necrophorum – inte bara Lemièrres syndrom utan även halsfluss?"

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissen att analys för Fusobacterium necrophorum DNA önskas.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Svalgprov från tonsillerna Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork) Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner några gånger längs tonsillen
Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

 

Svarstext: Fusobacterium necrophorum PÅVISAD / ej påvisad

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng