Sök på hela webbplatsen

Grupp B Streptokocker (GBS), odling

Indikation

-  Detektera asymtomatiskt genitalt bärarskap av GBS hos gravida kvinnor.

-  Misstanke om neonatal GBS-infektion.

Streptokocker tillhörande Lancefields grupp B streptokocker (GBS), även kallad Streptococcus agalactiae, kan sprida sig från mödrar som är bärare av GBS i genitalia till nyfödda i anslutning till förlossningen eller intrauterint och ge upphov till bl.a. neonatal sepsis, meningit, neutropeni och pneumoni. Vid infektion efter första levnadsveckan anses smittkällan finnas nosokomialt eller i närmiljön.

Bakterieväxt hos nyfödda kan påvisas från ytteröra, navel, svalg och eventuellt från ventrikelaspirat.

Hos vuxna är det vanligt med asymptomatiskt bärarskap i uretra, vagina och tarm. Circa 30% av gravida kvinnor är koloniserade med GBS i vagina.

Analysmetod

Odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange eventuell graviditet/förlossning på remissen.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Neonatal GBS-infektion Pinnprov, se provtagningsmateriel

för urin gäller
sterilt plaströr med skruvlock  
Prov tas från hörselgång, nasofarynx, navel, fostervatten eller eventuellt maginnehåll.
GBS-kolonisering hos gravida Prov tas från nedre delen av vagina (ej cervix) och från rektum. Urinprov odlas för GBS på begäran men utan anrikning varför ett negativt resultat ej utesluter ev. fynd av GBS i små mängder.
Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.


Svarstid:

Negativa resultat: 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Positiva resultat: så snart växt påvisas

Telefonbesvaras omgående vid positiva fynd från förlossningen och hos nyfödda.

Tolkning av svar

Screening för GBS i prov från nedre delen av vagina och rektum görs med buljonganrikning och sedan odling på selektiva plattor medan urinprover för påvisande av GBS odlas direkt på agarplattor utan anrikning. Detta medför att urinprover som odlas för påvisande av GBS och där GBS inte kan påvisas inte kommer att besvaras med negerande text "Ingen växt av GBS". Endast vid påvisande av GBS med odling kommer labbet att besvara "Växt av GBS". 

För optimal provtagning och säkrare detektion av GBS föreslås därför att prov tas från nedre delen av vagina (ej cervix) med avsedd pinne för anrikning och odling på selektiva plattor. För att öka känsligheten av screeningsmetoden kan prov även tas från rektum med samma pinne (efter vaginal provtagning), alternativt med en ny pinne. 

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-02-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng