Sök på hela webbplatsen

HBs-ag kvant, serologi

Indikation

Kvantifiering av hepatit B-virus ytantigen (HBsAg-kvant) är avsedd för övervakning av patienter med kronisk hepatit B som en markör för prognos och behandlingskontroll inte för screening. HBsAg-kvant kan endast analyseras på prover som tidigare fastställts vara reaktiva för HBsAg i screeningen. Den kliniska nyttan av kvantifiering av HB-antigen ar större vid behandlingskontroll av patienter med kronisk hepatit B, oftast som komplement till analys av HBV DNA. Kvantifiering av HBsAg kan också användas for att skilja mellan olika faser av kronisk hepatit B och kan fungera som markör for identifiering av inaktiva bärare.

Analysmetod

Immunkemisk CMIA-teknik.

Remiss

Elektronisk remiss eller pappersremiss.

Laboratorieremiss 1 - skriv HBsAg-kvant under "Annan analys (ur Unilabs sortiment)".

 

Ange på remissen relevanta kliniska uppgifter.

Provtagning
Förvaring/transport

Centrifugerade prover kan kylförvaras (2-8°C) i primärrör upp till 7 dygn.

Svarsrutiner

Negativ: < 0,05 IU/mL

Positiv: ≥0,05 IU/mL besvaras med värde i IU/mL. 

Prover med värde över 125000 IU/mL besvaras> 125000 IU/mL.

Analyseras 1-2 gånger i veckan.

 

OBS! HBsAg-kvant kommer endast att analyseras på prover som tidigare fastställts vara reaktiva för HBsAg i screeningen.

Tolkning av svar

Kvantifiering av HBsAg är idag en etablerad markör för att bedöma aktivitet och behandlingseffekt i olika stadier av hepatit B-virus (HBV)-infektion. HBsAg-kvantifiering kan vara av värde för att bedöma sannolikheten att uppnå HBsAg-förlust under behandlingen. Hos obehandlade patienter kan en HBsAg-nivå under 100 IU/mL förutspå spontan HBsAg-negativisering. Detta enligt RAF (Referensgruppen för antiviral terapi).

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng