Sök på hela webbplatsen

HIV 1+2, kombinerad antigen-/antikroppsbestämning

Indikation

Serologisk diagnostik av misstänkt hivinfektion eller screening.

Analysmetod

Screeningtestet är ett kombinationstest  för påvisande av både antikroppar och antigen i provet - HIV Ag/Ab Combo. Testet har förmåga att detektera hiv-1 (genotyp A-J), inklusive ‘O’ cluster virus samt hiv-2.

Positivt fynd måste alltid verifieras med specifika tester.

För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat rekommenderas sex veckors uppföljningstid efter misstänkt hivexposition, eller efter avslutad PEP/PrEP- profylax. 

För att utesluta hiv-2-infektion vid negativt testresultat rekommenderas tolv veckors uppföljningstid efter misstänkt hiv-2-exposition. Hiv-2 är mycket ovanligt i Sverige, viruset finns främst i Västafrika och i länder med tidigare koloniala band till Västafrika.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport. Centrifugerat prov är att föredra men ocentrifugerat  prov går också bra.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla. Vid posttransport bör provet vara på laboratoriet inom 2 dygn. Utförligare information finns att läsa under  "Transporter".

Svarsrutiner

Normal svarstid: 1 - 4 dagar.

Längre svarstid om behov av konfirmerande tester till exempel om provet blivit positivt hos oss för första gången.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-08-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng