Sök på hela webbplatsen

HTLV I + II antikroppar

Indikation

HTLV I/II är ett retrovirus som sprids sexuellt, via förorenade sprutor, från mor till barn genom bröstmjölk eller genom blodtransfusion.

Inkubationstiden från smitta till symtomdebut är mycket lång, 20–30 år, men de flesta som smittas får aldrig några sjukdomsbesvär.

Infektion med HTLV I/II är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Analysmetod

Kvalitativ bestämning av HTLV I/II antikroppar med CMIA-teknik (Chemilumiescent Mikropartikel Immunotest).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 1 mL helblod.

 

Stockholm: Separat rör krävs för denna analys.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 14 dagar

På nya positiva prov görs konfirmerande undersökning.

Tolkning av svar

Kvalitativa svar lämnas.

Svarstext: HTLV I/II positiv eller negativ.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng