Sök på hela webbplatsen

Hepatit A, serologi

Indikation

-  Aktuell hepatit A-virus infektion

-  Immunitetskontroll efter vaccination mot hepatit A-virus

IgM-antikroppar mot hepatit A- virus (HAV) förekommer tidigt i infektionsförloppet. HAV IgM-antikroppar kan påvisas vid symptomdebut och kan kvarstå i flera månader. Hos barn under 5 år är sjukdomen oftast subklinisk. Senare i infektionsförloppet förekommer IgG-antikroppar mot HAV som tillför livslång immunitet. Skyddande immunitet kan uppnås efter vaccination och även med passivt tillförda IgG-antikroppar i samband med postexponeringsprofylax. Skyddande immunitet kan kvarstå länge hos immunkompetenta individer.

 

Analysmetod

Analys av HAV-IgG och HAV-IgM utförs med immunkemisk CMIA-teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel ( 7mL alt. 4mL rörstorlek)

Minimimängd 2 mL helblod

Blodvolymen (rätt rörstorlek/ antal rör) bör anpassas om flera analyser kommer att beställas samtidigt från serum

 

Förvaring/transport

Centrifugerade prover kan kylförvaras (+4-8 C) i primärrör upp till 5 dygn.

 

Svarsrutiner

HAV-IgM och HAV-IgG svaras som "Positiv"eller "Negativ"

 

Förvantad svarstid: 1-4 dagar

Tolkning av svar

I analysen ingår både IgM- och IgG-antikroppar mot hepatit A-virus (HAV)

 

Påvisade IgM-antikroppar mot hepatit A-virus (HAV) kan tyda på akut HAV-infektion. Serokonversion eller påvisande av signifikant titerstegring av IgG-antikroppar i uppföljande prov taget 2-3 veckor efter första provet bekräftar diagnostiken om HAV-infektion. I fönsterperioden (innan IgM-antikroppar blir påvisbara) kan analys av HAV RNA rekommenderas. Efter nyligen genomförd vaccination mot HAV kan ibland svag reaktivitet av IgM-antikroppar påvisas utan samband med akut infektion.

 

Endast förekomst av IgG-antikroppar mot HAV anses vara förenligt med immunitet mot HAV.

Aktuell hepatit A -virus infektion är anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-12-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng