Sök på hela webbplatsen

Hepatit B, serologi

Indikation

-  Bedömning av akut/ kronisk hepatit B.

-  Uppföljning av pågående/ kronisk hepatit B.

-  Kontroll för blodsmitta 

-  Immunitetsbedömning 

Läs merI västvärlden är majoriteten av akuta hepatit B infektioner orsakade av sexuellt överförda smitta eller intravenöst drogmissbruk. Globalt sett dominerar smittspridningen via mor till barn samt smitta mellan barn. Inkubationstiden är 2–6 månader.

 

Hepatit B-virus orsakar en inflammation i levern. Runt hälften märker inte av den akuta infektionen, andra besväras av trötthet och matleda under veckor till månader. En del får en kraftig leverinflammation med gul hud och i ovanliga fall kan en fulminant leversvikt utvecklas.

Infektionen läker vanligen ut, men cirka 5 procent av alla vuxna och barn över sju år utvecklar en kronisk leverinflammation (nyfödda har 90 procents risk). Kronisk hepatit B kan leda till levercirrhos och levercancer, men med antiviral behandling kan en sådan utveckling undvikas.

Vaccin finns.

Analysmetod

Semikvantitativa metoder förutom metod för HBs-antikroppar som är en kvantitativ metod. 

Immunkemisk CMIA-teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

 

Klinisk relevanta uppgifter ska anges på remissen! Hos en nyligen hepatit B vaccinerad patient, kan till exempel vaccinkomponenten detekteras i testet och simulera bilden av en tidig infektion.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

- ett 7mL-serumrör med gel.

alternativt

- två 4 mL-serumrör med gel.

Förvaring/transport

Centrifugerade prover kan kylförvaras (+4-8°C) i primärrör upp till 6 dygn.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 4 dagar

Tolkning av svar

Hepatit B-screening

Följande hepatit B-markörer ingår:

- HBs-antigen (HBs-ag)

- HBc(core)-antikroppar (HBc-ak): HBc-IgM och HBc-IgG

I graviditetsövervakning ingår screening för HBs-antigen. Läs mer på INFPREG. 

Om HBs-ag utfaller positivt kompletteras utredningen automatiskt med flera hepatit B-virusmarkörer för vidare utredning av hepatit B status. 

Positivt/ reaktivt resultat tolkas med en kommentar som medföljer svaret.

För resultat som utfaller negativt se tabell 1 för tolkningsstöd.

 

Immunitet anses föreligga mot hepatit B-virus om HBs-antikroppstiter är mer eller lika med 10 IE/L efter fullständig vaccination.

Ett värde som är mer eller lika med 10 IE/L för HBs-antikroppar efter fullgjort vaccination utgör gränsen för skyddande immunitet enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Titern av dessa antikroppar kan sjunka till omätbart värde om lång tid har förflutit efter vaccination. Läs även “Hepatit B-vaccination" på internetmedicin.se

Resultat som utfaller mer eller lika med 2,5 IE/L för HBs-antikroppar tolkas med en kommentar som medföljer svaret. För resultat som utfaller under 2,5 IE/L för HBs-antikroppar se tabell 1 för tolkningsstöd.

 

Tabell 1.

Hepatit B-markörer*   Beställning   Tolkning av svar  
HBs-ag HBc-ak HBs-ak (IE/L)
 -   - <2,5
Immunitetsbedömning Ingen påvisbar immunitet mot hepatit B.
Neg  -  - Graviditetsscreening Inga serologiska hållpunkter för aktuell hepatit B.
Neg Neg  - Hebatit B-screening Inga serologiska hållpunkter för aktuell eller genomgången  hepatit B.
Neg Neg <2,5
Hebatit B-screening 
Immunitetsbedömning
Inga serologiska hållpunkter för aktuell eller genomgången  hepatit B-infektion. Ingen påvisvar immunitet mot hepatit B.

*Enligt beställning. Hepatit B -screening bör beställas inför vaccination.

Pågående hepatit B är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng