Sök på hela webbplatsen

Kateterspets, odling av CVK, CDK

Indikation

Misstanke om kateter-relaterad sepsis/bakteremi eller vid misstanke om inflammation kring insticksstället. De vanligaste bakteriearterna som isoleras från kärlkatetrar inkluderar S. aureus, enterokocker, Candida, Enterobacterales, Pseudomonas, Korynebakterier och koagulasnegativa stafylokocker.


Typer av kärl-katetrar:

Central venkateter (CVK), perifer venkateter (PVK), central dialyskateter (CDK) eller port-a-cath (PAC).


OBS! Kateterspets från urinkateter, KAD rekommenderas inte för odling.

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

1) Desinfektera kateterns insticksställe med sprit, lufttorka och avlägsna katetern utan att kontaminera.

2) Klipp av c:a 5 cm med steril sax. För ned kateterspetsen i ett sterilt plaströr med skruvlock.

3) Vid misstanke om kateter-relaterad bakteremi ta 2 blododlingar, en ur katetern och en ur en perifer ven.

4) Vid misstanke om lokal hudinfektion ta pinnprov för sårodling efter kateterutdragning, se provtagningsmatriel. 

5)  Ange på remissen kateterns lokalisation.

Förvaring/transport

Provet skall skickas omgående till laboratoriet. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Om risk för uttorkning föreligger bör några droppar steril 0,9% NaCl-lösning tillsättas.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.


Negativ odling besvaras: Ingen växt.

Positiv odling besvaras: Växt av (namn på bakterie/svamp) + resistensbestämning

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng