Sök på hela webbplatsen

Ledvätska, odling

Indikation

Misstanke om artrit till följd av hematogen spridnig, lokal spridning eller i samband med direkt trauma. Den valigast förekommande bakterien vid hematogen spridning är S. aureus.

Direktmikroskopi utförs på begäran men vid misstänkt bakteriell artrit och begränsat utbyte vid punktion bör odling prioriteras. Direktmikroskopi visar sällan fynd av bakterier vid bakteriell artrit varför vissa studier ifrågasätter dess relevans.

OBS! Blododling bör tas samtidigt eftersom ungefär hälften av patienterna med septisk artrit har en positiv blododling.

Vid pågående antibiotikabehandling bör man överväga detektion av bakterier genom sekvensering av 16SrRNA-genen. Ett separat prov i så fall erfordras.

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange telefonnummer på remissen.

Provtagning

Ledvätskeprov tas vid punktion med iakttagande av noggrann aseptisk hantering.

Spruta ned 2 mL i ett sterilt plaströr med skruvlock.


Under jourtid eller vid lång transporttid, bör även en aerob blododlingsflaska läggas till, Desinficera flaskans membran och spruta ned ca 1-5 mL ledvätska i blododlingsflaskan.

Förvaring/transport

Provet skickas till laboratoriet så snart som möjligt, transporteras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 8 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.


Positiva fynd telefonbesvaras.  

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-02-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng