Sök på hela webbplatsen

MRB- screening (ESBL, MRSA, VRE)

Indikation

Se information på respektive landstings hemsida om screening av multiresistenta bakterier, MRB. 

Länk till vårdhygien i respektive landsting finns längst ned i anvisningen.

Analysmetod

Selektiv odling / PCR

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange anamnes och diagnostiskt/kliniskt värdefulla upplysningar.

Vid beställning, behöver analys (enskild eller i kombination) av MRSA-, VRE- och ESBL-screen specificeras genom analysval på remissen.

 

Det kan även finnas andra MRB som kan vara intressanta, t.ex karbapenemresistenta Acinetobacter och
Pseudomonas aeruginosa.

Om det finns önskemål om undersökning av MRB förutom MRSA, VRE och ESBL måste frågeställning och bakterie specificeras i anamnesen.

Provtagning

Det är respektive Landsting som har ansvar för rutiner vid MRB-screening och som ger ut instruktioner för vilka patientgrupper som är aktuella för provtagning. Även rekommenderad provtagningslokal dvs vart på kroppen provet ska tas, kan variera mellan olika landsting. Se därför alltid även lokala anvisningar vid provtagning. Länkar till vårdhygien finns längst ned i anvisningen.


Använd ytterhylsa vid transport, se Folkhälsomyndighetens publikation Packa Provet Rätt.

 

Provtyp Provtagningsmateriel  Provtagning
Svalg (MRSA) Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork) Tag provet från bakre svalgväggen.
Yttre näsgången (MRSA) Provtagningspinnen förs in i näsöppningen och roteras mot näsväggen.
Perineum (MRSA) Pinnen roteras ordentligt i området framför anus.
Feces, rektum (VRE; ESBL) Provtagningspinnen doppas i feces alt. för in provtagningspinnen ett par cm i rektum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
Sår, hudlesion (MRSA; VRE; ESBL)
Eksem (MRSA)
Pinnen tas med viss kraft och roteras ordentligt mot sårkanten/hud.
Infarter; CVK/PVK, drän etc (MRSA; VRE; ESBL) Provet tas från/runt insticksstället. 
Urin (KAD bärare) (MRSA; VRE; ESBL) Sterilt plaströr med skruvlock för urin 

 Se, urinodling
Förvaring/transport

Förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagligen.


Svarstider
Negativa resultat 1 - 5 dygn.
Positiva resultat 2 - 6 dygn (preliminärsvar i samråd med respektive landsting).


Provsvar
Odling;      Växt av ........../    Ingen växt av ................
PCR analys/eller verifiering;    PÅVISAD   /   ej påvisad

Länk till vårdhygien i respektive landsting.

Stockholm

Sörmland 

Skaraborg

Södra Älvsborg

NU-sjukvården

Göteborg

  
För mer information om Multi Resistenta Bakterier (MRB) se Vårdhandboken.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng