Sök på hela webbplatsen

Morbillivirus (mässling) serologi

Mässling är en akut virussjukdom som är mycket smittsam och sprids luftburet genom aerosoler samt via direktkontakt med näs- eller svalgsekret till icke-immuna individer.

Tidiga symtom omfattar feber, torrhosta, halsont, snuva och konjunktivit. Efter några dagar uppkommer ett makulopapulärt utslag som vanligen börjar på huvudet  och sedan sprider sig över bål och extremiteter.  I typiska fall ses Kopliks fläckar på kindslemmhinnan.

Mässling ingår i barnvaccinationsprogrammet med en fösta dos vid 18 månaders ålder.

Vid misstanke om akut mässling ska omedelbara åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas enligt lokal rutin.

Indikation

Vid immunitetsfrågeställning: Beställ morbilli (immunitet). Enbart IgG-antikroppar analyseras.

 

Vid utredning av symtom: Beställ morbilli (symtom). I undersökningen ingår både IgM- och IgG-antikroppar.

 

Vid misstanke om mässling ska Morbillivirus-RNA beställas enligt lokal rutin. Analyserna utförs på externt laboratorium (KS eller SU).

Lämpliga provmaterial: Nasopharynxsekret, blod och urin. Var god se anvisningar för aktuellt laboratorium.

Analysmetod

CLIA (kemiluminescens immunoassey) semikvantitativ bestämning av IgG-antikroppar.

 

CLIA (kemiluminescens immunoassey) kvalitativ bestämning av IgM-antikroppar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys.

Provtagning

Serumrör med gel. 

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs minst 1-2 ggr/vecka.

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar.

Vid behov av snabbare svar kan laboratoriet kontaktas för diskussion.

 

Resultattext: Morbillivirus IgG negativ/ positiv/ gränsvärde/ ej utförd

Positiva IgG-resultat besvaras med värde : 16,5 - > 300 AU/mL

Gränsvärde IgG-resultat besvaras med värde : 13,5- < 16,5 AU/mL

 

Resultattext: Morbillivirus IgM negativ/ positiv/ gränsvärde/ ej utförd

 


Tolkning av svar

Om enbart IgG-antikroppar påvisas talar det för tidigare genomgången mässlingsinfektion eller status efter vaccination.

Naturlig mässlinginfektion leder till immunitet.

Vaccinationsgenombrott med milda symtom förekommer. I dessa fall saknas ofta IgM och IgG-reaktiviteten kan vara hög.

Positiva IgM-antikroppar talar för aktuell infektion.

Avsaknad av IgM utesluter inte mässling då IgM- och IgG-antikroppar saknas tidigt i sjukdomsförloppet. Både IgM- och IgG-antikroppar bildas under primärt immunsvar och kan vanligen detekteras i serum inom några efter att utslaget börjat synas.

Mässling är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng