Sök på hela webbplatsen

Munhåla, odling (oral candidos, torsk, jästsvamp)

Odling från munslemhinna, tunga.

Indikation

- Infektion i munhåla orsakad av Candida.

Oral candidos kan yttra sig som vita prickar och beläggningar och/eller slemhinnerodnad (som kan vara lättblödande) på tungan, mjuka gommen och kindens slemhinna. Sjukdomen kan breda ut sig till luftstrupen, matstrupen och munvinklar.

Det förekommer hos personer med nedsatt immunförsvar t.ex. vid immunbrist, diabetes, steroidbehandling, antibiotika- eller cytostatikabehandling.

Analysmetod

Odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Rotera pinnen över infekterat område i munhålan.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 3 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

 

Vid växt av Candida svaras fyndet utan resistensbestämning men isolatet sparas i 7 dagar för ev. önskemål om resistensbestämning.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-18

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng