Sök på hela webbplatsen

Öppet sår, odling

Bakterier i ett sår vandrar in från angränsande hud eller slemhinna. De kan ha tillförts vid sårets uppkomst t.ex. vid bett eller senare genom beröring.

Vid infektion kring främmande material, hos patienter med diabetes, cytostatikabehandling och nedsatt immunitet av annan anledning kan även lågpatogena bakterier (koagulasnegativa stafylokocker, Corynebacterium species, Acinetobacter m fl) ge infektion.

Indikation

Påvisa växt av bakterier som orsaka akutinfektion eller påvisa växt av en blandflora som gör en del av kronisk koloniserande flora.

Analysmetod

Bakterieodling.

Odling på enkla och speciella substrat med och utan selekterande och eller differentierande förmåga. Bedömning av fyndens relevans görs utifrån provtagningslokal, normalflora, anamnes och frågeställning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.


Observera! Det är viktigt att:

(a) Precisera sårtyp: ytligt eller djupt sår, post-op sår (ge information om hur länge tillbaka operation gjördes), djurbett, trauma, brännskada.

(b) Sårets lokalisation: vilken del av kroppen.

(c) Om möjligt skriv en kort anamnes om såret, om såret har uppstått akut eller är kronisk och annat väsentlig information.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.


Rengör såret med sterilt vatten eller fysiologisk koksalt (vid sårodling används inte antiseptisk rengöringsvätska).

Prov tas från område med tecken på aktiv infektion: sårkant för ytliga sår eller djupt i sårbotten för djupa sår.

 

Provtagning för punktat, abscesser och dyl. se respektive anvisning.

Förvaring/transport

I väntan på transport: Kylförvaring.

Provet skickas så snart som möjligt till labbet och bör ankomma labbet inom 24 timmar. Om nödvändigt kan provet förvaras i kylskåp upp till 3 dygn.

Provet behöver inte kyltransporteras.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-04-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng