Sök på hela webbplatsen

Peritonealdialysvätska, odling/direktpåvisning

Aerob och anaerob odling på peritonealdialysvätska.

Synonymer: PD-vätska, CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis).

Indikation

Misstanke om peritonit i samband med peritonealdialys. Koagulasnegativa stafylokocker orsakar merparten av infektioner. I övrigt är S. aureus, alfa-streptokocker och gramnegativ tarmflora (t.ex. E. coli) relativt vanliga. Även jästsvamp (främst C. albicans) kan vara orsak till peritonit. Hudbakterier kan förorena provet vilket kan ge svårighet vid bedömning av relevans av bakterieväxt.

 

Analysmetod

Odling samt vid behov direktmikroskopi.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss 2.


Önskemål om direktmikroskopi samt svampfrågeställning måste anges på remissen.

Provtagning

Desinfektera huden noggrant före provtagning. Punktera och aspirera med steril spruta.

Vid lång transporttid eller om patienten har fått antibiotika före provtagningen bör ca 5-8 mL sprutas ner i
aerob och anaerob blododlingsflaska.

Vid små provmängder bör 1-2 mL provmaterial sprutas ner i ett sterilt plaströr med skruvlock för odling och ev. direktmikroskopi (måste anges på remissen). Direktmikroskopi är endast positivt i ca 9-40% av fallen. Vid grumlig PD-vätska kan direktmikroskopi vara av värde.

Förvaring/transport

Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur.

Övriga prover i kylskåp i väntan på transport.

Proverna skickas snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Svarstider

Bakterieodling:
Positivt svar, 1 - 6 dagar
Negativt svar, 6 dagar

Svampfrågeställning (måste anges på remissen)
Positivt svar, 1 - 10 dagar
Negativt svar, 10 dagar


Positiva fynd telefonbesvaras.

 

Svarstider direktmikroskopi: samma dag som prov ankommer laboratoriet. Obs! Negativ mikroskopi utesluter inte infektion där låg mängd bakterier kan finnas i provet.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-11-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng