Sök på hela webbplatsen

Pleuravätska, odling

Indikation

Misstanke om empyem till följd av pneumoni, lungabscess, spridning av infektion från subfrenisk abscess, esofagusperforation, thoraxtrauma, endokardit, postoperativa infektioner och infektioner i huvud/halsområdet.

Analysmetod

Odling.

Önskas direktmikroskopi måste detta begäras.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange kliniska data och eventuell antibiotikabehandling.

Ange också om annan särskild odling önskas (t ex mykobakterier, nocardia eller actinomyces).
Vid frågeställningen mykobakterier vidarebefordras provet till annat laboratorium.

Provtagning

Punktion: Pleuravätska tas vid punktion under iakttagande av noggrann aseptisk hantering.

Dränpåse: Byt påse till patienten. Påsen som innehåller provmaterialet desinfekteras med alkohol 70 % och punkteras. Använd vacutainerset eller spruta och kanyl.

Spruta ned 2-5 mL pleuravätska i ett sterilt plaströr med skruvlock samt 1-2 mL i en anaerob blododlingsflaska, alternativt kan provmaterialet (minst 7 mL) sprutas ner i sterilt plaströr med skruvlock som t.ex. provtagningsrör för urinodlingar.

Förvaring/transport

I väntan på transport kylförvaras provet om det tagits i rör.

Om provet sprutas på flaskor förvaras dessa i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 7 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Positiva fynd telefonbesvaras.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng