Sök på hela webbplatsen

Rubella Immunitet, serologi

Indikation

-  Utredning av rubella immunitetsstatus.  


Rubellavirus ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet. Rubella (röda hund) är idag en ovanlig sjukdom. Viruset har en fosterskadande effekt, framför allt om modern infekteras under första trimestern.


Vid frågeställning "Rubellainfektion" skall IgM-analys samt eventuellt RNA-analys utföras på virologiskt referenslabb.

Analysmetod

Immunkemisk analys för kvantitativ bestämning av IgG-antikroppar mot rubellavirus med användning av CMIA teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 5 dagar

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-08-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng