Sök på hela webbplatsen

TBE- antikroppar, serologi

Indikation

Misstanke om TBE infektion (fästingburen hjärnhinneinflammation,Tick-borne encephalitis).

Analysmetod

Rutin analys: ELISA (TBE IgG & IgM) ackrediterad metod.

 

Immunkromatografisk metod (Akut TBE IgM) ej ackrediterad metod. 


Västra Götaland: det finns möjlighet att få TBE IgM med svar samma dag med immunkromatografisk metod (S-TBE IgM Akut) om provet finns på labbet mellan kl. 07-15.00, se nedan.

Stockholm: Akut TBE-analys kan beställas från S:t Görans sjukhus. Proverna analyseras då på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Sörmland: Det finns möjlighet att få TBE IgM med svar samma dag med immunkromatografisk metod (S-TBE IgM Akut) om provet finns på labbet mellan kl. 07.30-15.30 på vardagar, 07.30-12.00 på helger.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1, sid 2.

 

Obs! Västra Götaland och Sörmland: Om pappersremiss används och S-TBE IgM Akut önskas, var god på s.2 under rubriken "Infektionsserologi"  bocka för tom rad och skriv även "Akut TBE IgM". 

Obs! Uppge patientens TBE-vaccination status på remissen, för att främja bästa svarstolkning.

Uppgifter om tidigare Denguefeber eller vaccination mot Gula febern eller Japansk B encefalit kan också vara relevanta. 

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 2 mL helblod.

 

Västra Götaland  och Sörmland:
Provröret för S-TBE IgM Akut (immunkromatografisk metod) måste märkas med etikett "Akut".

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 7 dagar (ELISA TBE IgG & IgM)

Västra Götaland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras dagtid alla dagar kl. 07-15.00 (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.

Sörmland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras kl. 07.30-15.30 på vardagar, 07.30-12.00 på helger (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.

Tolkning av svar

Prov besvaras positivt, svagt positivt eller negativt för IgM- respektive IgG antikroppar.

TBE brukar uppvisa en typisk klinik med bifasiskt förlopp. Redan under första skovet av det bifasiska förloppet kan IgM-antikroppar mot TBE påvisas, och IgG-analys av parade sera konfirmerar diagnosen. 

Västra Götaland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras dagtid alla dagar kl. 07-15.00 (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.

Sörmland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras kl. 07.30-15.30 på vardagar, 07.30-12.00 på helger (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.

Det är viktigt att veta om patienten är vaccinerad, och i vilken utsträckning. TBE-vaccination kan påverka antikroppssvaret och svarstolkning, t.ex. i fall av misstänkt vaccinationsgenombrott.

Antikropps reaktivitet pga exponering för andra flavivirus kan förekomma. Det kan därför även vara relevant för svarstolkningen med uppgifter om tidigare Denguefeber, eller vaccination mot Gula febern eller Japansk B encefalit. 

TBE-infektion är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen och falldefinitioner kan hittas på

Folkhälsomyndigheten/falldefinitioner.

 

Information om vaccination från Folkhälsomyndigheten.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-12-04

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2019-06-04

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng