Sök på hela webbplatsen

Lymfkörtel Finnålspunktion Lymfomfrågeställning

Remiss

Elektronisk remiss/beställning via journaldatasystem alt. pappersremiss.

Allmän cytologi/punktion

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning och diagnos) samt uppgifter om eventuell behandling som patienten fått före provtagningen.

För punktionscytologi rapporteras även duration, förändringens storlek och noga angiven lokal.

Obs! Förändringar som ses på ultraljud och som inte kan undersökas fullständigt i palpation rekommenderas ultraljudsledd punktion.

Fixering

Lufttorkat utstryk

Provtagning

Patologiavdelningens läkare föredrar att punktera själv eftersom man då även kan utföra FACS-analys. Ange denna frågeställning vid tidsbeställning.

Svarsrutiner

Alla tidsangivelser avser arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post tillkommer denna hanterings tid.

Snabbsvar:
Svar lämnas samma dag eller påföljande vardag beroende av inlämningstid, provets art, etc.
Det måste anges på remissen att snabbsvar önskas!

Normalsvar:
Svar lämnas normalt inom 3-10 arbetsdagar. Vid utvidgad analys eller extern konsultation kan preliminärt svar ges inom ovan angivna tid.

Skribent: Charlotte Örndal, Läkare, Unilabs Patologi Redaktör: Ewa Berggren, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2009-09-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng