Sök på hela webbplatsen

Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)

Indikation

Mödravårdsgruppering utförs vid varje ny graviditet.  

Fetal RHD typ. bestämning av fostrets RHD typ utförs på de kvinnor som har blodgrupperats som RhD negativa.

Analysmetod

Direkt och indirekt agglutinationsteknik.

Remiss

Blodcentralen, vit med blå kant.

Så fyller du i remissen.

Beställ Mödravårdsgruppering.

Viktig att ange på remissen beräknat datum för förlossning samt om Rh -profylax har givits de senaste 6 månaderna.

Provtagning

Provtagning för bestämning av mödravårdsgruppering och fetal RHD typ kan ske tidigast i graviditetsvecka 10-12.

Provtagning rekommenderas ske måndag - onsdag, då provet bör vara högst 3 dygn gammalt vid bestämning av fostrets RHD-typ.

 

2 st EDTA-rör, 7 mL.

Separata rör måste tas för blodgruppering respektive fetal RHD.

Föreskrifter för provtagning.

Förvaring/transport

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut elektroniskt i InterInfo eller som papperssvar.

Blodgruppering besvaras inom 3 timmar efter ankomst till blodcentralen.

Fetal RHD typ utförs på extern blodcentral och besvaras inom 14 dagar.

Tolkning av svar

I Mödravårdsgruppering ingår AB0- och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.

På RhD negativa kvinnor ingår svar på fostrets RHD- typ.

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng