Förklaringar till prefix/beteckning i rubriken

 

En del analyser har en beteckning/prefix före analysnamnet.

Detta anger på vilket provmaterial som analysen skall utföras på och hur provet ska tas.

 

Systembeteckning Vilket provmaterial
B Blod
Hb(B) Hemoglobin i blod
Csv Cerebrospinalvätska
Erc  Erytrocyter
F  Faeces
Lkc  Leukocyter
Ledv  Ledvätska
P  Plasma
Pt  Patient
Rtc  Reticulocyter
S  Serum
U  Urin
Sa  Saliv
   
Systemprefix Hur provet ska tas
a  arteriellt
k  kapillärt
f  fastande
v  venöst

 


Sökresultat
Stäng