ACD rör typ A

  • Röret (ACD rör typ A, 8,5 mL) skall fyllas till dess att vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsatslösning, tillräcklig blodvolym är nådd vid eller ovanför fyllnadsindikatorn på röret.

  • Röret skall vändas 8 -10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • Provet ska ej förvaras i kyl.

Sökresultat
Stäng