Blododlingar

 

 

Grön kork = aerob

Orange kork = anaerob

Gul kork = pediatric/barn

  

Vid blododling ska alltid en flaska för aerob- (grönt lock) respektive en för anaerob (orange lock) odling användas.

OBS! Förvara blododlingsflaskorna mörkt då flaskbotten ej får utsättas för ljusexponering!

-  Inspektera flaskan före användning för att utesluta eventuell förorening.

-  Använd inte en flaska som innehåller media som är grumligt.

-  Använd inte heller en flaska där sensorn i botten slagit om till gult eller där gummimembranet buktar utåt (övertryck).

-  Desinfektera gummimembranet på respektive flaska.

 

 

Blododlingssystem: BacT/Alert 3D (BIOMÉRIEUX) 

Bipacksedel/bruksanvisning, provtagning och förberedelser (BIOMERIÉUX) för utskrift.


Sökresultat
Stäng