Citratrör

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

 

  • Röret innehåller Natriumcitrat (NC). Röret skall, enligt gällande internationella rekommendationer, innehålla 3,2% (0,109 mol/L) Natriumcitrat.

  • Röret skall fyllas till dess att vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsatslösning, tillräcklig blodvolym är nådd vid eller ovanför fyllnadsindikatorn på röret.

  • Röret skall vändas 8 -10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • För information om centrifugering, se laboratorieanvisning för respektive analys.

 

 


Sökresultat
Stäng