EDTA rör (3 mL)

 

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012). 

 

 

  • Röret innehåller Kalium (K2) EDTA och skall fyllas till dess att vakuum upphör
    för att få rätt proportioner mellan blod och tillsats.

  • Röret skall vändas 8 -10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • Ingen centrifugering eller avhällning vid transport om inget annat anges i laboratorieanvisningen.

 

 

 

     

 Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng