Na-fluorid/oxalatrör

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

 

  • Röret innehåller Natrium-fluorid/k(kalium)-oxalat och bör därför fyllas till dess att vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsats.
  • Röret skall vändas 8 -10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • Ingen centrifugering eller avhällning vid transport.

 

 OBS! Rekommenderat rör för P-Glukos är FC-mixturerör (Fluorid/citratrör).

     

 

 

 

 


Sökresultat
Stäng