Fluorid/citratrör (FC-mixture-rör)

  • Röret innehåller Na(natrium)-fluorid/EDTA-Na(natrium)2 och citrat /citronsyrabuffert sk. FC-mixture och bör fyllas till dess att vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsats.

  • Röret skall vändas 8 -10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • Ingen centrifugering eller avhällning vid transport.

 

 

 


Sökresultat
Stäng