Na-heparinrör utan gel (4 mL)

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

OBS! rör med grön kork kan förekomma hos vissa leverantörer.

 

 

 

  • Röret innehåller Natrium-Heparin och skall fyllas till dess att vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsats.

  • Röret skall vändas 8 - 10 ggr omedelbart efter provtagning för att provet inte skall koagulera.

  • Ingen centrifugering eller avhällning vid transport.
  •  

     

     

     


Sökresultat
Stäng