Provtagningskort för Dry Blood Spot, DBS

     

 

Provtagning

 • Provtagningskortet är är avsett för insamling av en exakt mängd blod, 10µl i torkad form.
 • ID-märkning av kort sker med etikett från e-remissbeställd analys Peth eller med etikett från Laboratorieremiss 1.
 • Provtagning görs kapillärt.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och/eller använd desinkfektion utan etanol före provtagning.
 • En bloddroppe (>18 µl) appliceras i varje brunn på kortet.
 • Kontrollera provtagningen: Kontrollfönstret (med svart ring och turkos bakgrund) ska fyllas med blod. Helst ska båda kontrollfönstren vara fyllda.
 • Stäng kortet och lägg det i det medföljande returfodralet.
 • Kortet förvaras i rumstemperatur och sänds till laboratoriet med vanlig post i Unilabs portofria förmärkta engångskartong eller med budbil om en sådan är etablerad.
  Om transportlåda används, lägg provtagningskortet i en plastpåse och därefter i transportlådan.

 

Capitainers provtagningsinstruktioner för utskrift, klicka här.

 

Beställning provtagningskort 

 • Provtagningskorten beställs från Mediq artikelnummer: 10026084-CAPITAINER B VANADATE.
  (50 kort i varje förpackning). Kostnaden av provtagningskorten debiteras kunden.
 • Provtagningskorten ska förvaras i rumstemperatur Hållbarhetsstämpel finns angivet på kort.


Sökresultat
Stäng