Serumrör utan gel

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

 

  • Serumrör innehåller koagulationsaktivator för att påskynda koagulationen och 
    skall  fyllas till dess vakuum upphör.
  • Efter provtagning, vänd röret försiktigt 8 - 10 ggr.
  • Provet skall koagulera stående i rumstemperatur minst 30 min efter provtagning. Blod från patienter som står på antikoagulantiabehandling, kan behöva stå längre för att uppnå koagulering.
  • Centrifugering skall ske inom 2 timmar om inget annat anges i laboratorieanvisningen.
  • Centrifugera röret i 10 minuter på 2000g i rumstemperatur om inget annat anges i laboratorieanvisningen. Använd endast centrifug med swingoutrotor.

Sökresultat
Stäng