Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

Komplikationer vid transfusion av blodkomponenter kan antingen uppträda i direkt anslutning till transfusionen eller med timmars eller dagars fördröjning. Allvarliga komplikationer och förväxlingar ska alltid utredas. Lätta reaktioner utreds endast efter bedömning och beslut av den patientansvarige läkaren.
Som stöd för bedömningen se en sammanställning av akuta transfusionsreaktioner.

Kontakta Blodcentralen för att få rapportblankett för transfusionskomplikation eller skriv ut en webbaserad rapport

Handläggning av akuta transfusionsreaktioner

1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.

2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation. 

3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i journalen. 

4. Kontrollera att
- patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument
- ABO- och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenligt med blodmottagaren  
- blodenhetens nummer stämmer med transfusionsdokumentet
- erytrocyter av förenlig typ använts vid erytrocyttransfusion till en patient med påvisade irreguljära erytrocytantikroppar.

5. Informera Blodcentralen om reaktionen. Fyll i rapportblankett för transfusionskomplikation,
ange omständigheterna i fallet.

Om patientansvarig läkare bestämmer att reaktionen ska utredas:

6. Kontrollera urinproduktion. Notera urinens färg.

7. Vid klinisk misstanke om sepsis tas prov för blododling på blodmottagaren.

8. Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov (3 EDTA-rör), tillsammans med ifylld rapportblankett för transfusionskomplikation, till Blodcentralen.


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng