Blodtransfusion - Rutiner för beställning av blod


Akutbeställning
av blod och blodkomponenter
Ifylld remiss lämnas tillsammans med blodprov för BAS-test/MG-test till Blodcentralen.
Märk rör och remiss med akut samt fyll på remissen i diagnos, beställt antal och typ av blodkomponent.
Ange på remissen om en blodkomponent med särskild egenskap t.ex. bestrålad blodkomponent önskas.
Beställda komponenter erhålls så snart som möjligt.

 

Rutinbeställning av blod och blodkomponenter
Ifylld remiss tillsammans med blodprov för BAS-test/MG-test  ska vara Blodcentralen tillhanda senast: 

Stockholm 16.30
Eskilstuna 14.00
Katrineholm 14.00
Nyköping 14.00
Skövde 16.00
Falköping 09.30
Lidköping 13.00

 

 

Elektronisk beställning
Beställning av blodkomponenter kan ske under fliken Blod/analysbeställning i den webbaserade tjänsten InterInfo. Ange planerat transfusionsdatum, antal enheter, typ av blodkomponent samt ev. särskilda egenskaper.
OBS! Om blodbeställning sker via InterInfo, ska blodbeställning inte ske samtidigt på remissen som medföljer patientprovet.

Beställning på remiss
Fyll på remissen i beställt antal, typ av blodkomponent samt planerat datum för transfusion. Ange på remissen om en blodkomponent med särskild egenskap t.ex. bestrålad blodkomponent önskas.

Telefonbeställning
Vid telefonbeställning av en blodkomponent anges alltid patientens personnummer och namn, antal enheter samt typ av blodkomponent inkl. ev. särskilda egenskaper.

Uppgift om reserverade blodenheter är tillgängliga i den webbaserade tjänsten InterInfo. Listan uppdateras då Blodcentralen reserverar ytterligare blodenheter eller då avdelningen rapporterar en transfunderad blodenhet.

Transfusionsdokument ersätter följesedel
Reserverade enheter är försedda med ett transfusionsdokument.
Transfusionsdokumentet är ett samlingsdokument som ersätter tidigare blodgruppering, följesedel och transfusionsjournal i samband med transfusion.
Kontroll av blodenhetens blodgruppsuppgift ska utföras mot patientens blodgruppsuppgift som finns i transfusionsdokumentet.
I transfusionsdokumentet kan Blodcentralen även ge särskild information som kan ha värde för utförandet av transfusionen, t.ex. (i förekommande fall) att "Biologiskt förprov rekommenderas". 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng