Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)

 

Styv, flockad pinne med normal/reguljär topp.

Endast pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Häll inte av vätskan / transportmediet från rören då den behövs för att bevara provet under transport. Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.

 

 

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen.

Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt!

 

  • Doppa och rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp.

  • Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Håll röret vertikalt så att vätska inte rinner ut.

  • Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret.

  • Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut.

Sökresultat
Stäng