2021-02-11

Meddelande 2b/2021

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Gäller from 210224 om inget annat anges

 

Till våra kunder inom Skas och Närhälsan

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

 

Klinisk kemi

Angående (akut) ANCA, screening, serologi

U- Kiralt amfetamin – nya svarsrutiner

Klinisk mikrobiologi

Utökat antal beställningsbara provtyper för Mycoplasma genitalium

Förändring i resultatpresentation av molekylärbiologiska analyser from 22/2

Ersättande analys för påvisande av IgG-antikroppar mot covid-19

För kunder som använder Direkttest.se

   

 

Unilabs information nya fakturor 

 Västra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 7 > »
Sökresultat
Stäng