Insamling av dygnsmängd urin


Urin samlas under en viss tid (vanligen 24 timmar). Patienten skall instrueras noga före samlandet av urin eftersom resultatet av kvantitativa urinanalyser är helt beroende av den omsorg med vilken man samlat urinen.

 

Urinsamling (motsvarande rutiner gäller även för insamling av natturin)

 • Vid samlandet används plastflaska, med eller utan tillsats (se resp. anvisning).

 • Vissa tillsatser i uppsamlingskärl kan vara frätande, läs ev. varningstext på uppsamlingskärlet.

 • Märk provtagningskärlet med patientens personnummer samt namn.

 • Låt patienten tömma blåsan på morgonen alt. kvällen för natturin. Urinen sparas ej.

 • Tidpunkten anges som provtagningstid på remissen.

 • Därefter sparas all urin.

 • Under samlandet skall urinen förvaras i kylskåp.

 • Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan exakt efter den bestämda tidpunkten (+/- 10 min). OBS! Även den sista portion urin sparas.

 • Sedan urinen samlats lämnas den till labb alt. kan en delmängd lämnas.

 • Totala urinmängden måste mätas och blandas väl före den överförs i ett mindre kärl. Hur stor mängd som behövs framgår av resp. anvisning.

 • Total uppsamlingsvolym (mL) och uppsamlingstid anges alltid på remissens framsida.

 


Sökresultat
Stäng