Provtagningsset, universellt eSwab (blå kork)

 

Mjuk, flockad, böjlig pinne med liten topp. Finns även med mini-top för pediatrisk provtagning.

Endast pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Häll inte av vätskan / transportmediet från rören då den behövs för att bevara provet under transport. Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.

 

 

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen.

Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt!

  • Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Håll röret vertikalt så att vätska inte rinner ut.
  • Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret.
  • Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut.

Sökresultat
Stäng