Provtagningsset, universellt eSwab (blå eller orange kork)

 

Endast pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Häll inte av vätskan / transportmediet från rören då den behövs för att bevara provet under transport. Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.

  Provtagningsset, universellt eSwab (blå kork)

Mjuk, flockad, böjlig pinne med liten topp.
  Provtagningsset, universellt eSwab (orange kork)

Styv, flockad pinne med smal topp.

 

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen.

Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt!

  • Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium.
  • Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret.
  • Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut.

Sökresultat
Stäng