Sök på hela webbplatsen

mNAT Medium (grön kork)

 

Häll inte av vätskan / transportmediet från rören då den behövs för att bevara provet under transport. Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.

 

 

 

Märk röret med streckkodsetikett från remissen.

Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt!

  • Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Håll röret vertikalt så att vätska inte rinner ut.
  • Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret.
  • Skruva på locket ordentligt så att vätska inte läcker ut

 


Sökresultat
Stäng